Животът е куест. Да го играем на живо! или Как да върнем детските игри в реалния свят?


Калейнска, Маргарита (2010) Животът е куест. Да го играем на живо! или Как да върнем детските игри в реалния свят? Варна : [Европ. информ. център], 2010 ([Варна] : [Мартикос]) ISBN 978-954-9469-07-3 COBISS.BG-ID 1237119972


 
  Част от книга / Глава от книга
 електронни игри, превенция, възпитание, комуникация
 Издадено
  9150
 Маргарита Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/