Осем стъпки към активното гражданство, глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане”


Калейнска, Маргарита (2014) Осем стъпки към активното гражданство, глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане” София


 
  Част от книга / Глава от книга
 гражданско образование, права, информиране
 Издадено
  9148
 Маргарита Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/