Седем стъпки към активното гражданство - глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане”


Калейнска, Маргарита (2012) Седем стъпки към активното гражданство - глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане” София


 Практическия наръчник „Седем стъпки към активно гражданство” има за цел да повиши правната информираност на неговите читатели. Наръчникът съдържа информация за правата и задълженията на гражданите в сферите на труда, здравеопазването, социалното подпомагане, образованието, данъчното и осигурително законодателство, личните документи, както и опознаване на механизмите, чрез които нарушените права могат да бъдат ефективно защитени. Наръчникът също така съдържа и много примерни образци на бланки и формуляри, които се ползват ежедневно в отношенията на гражданите с различните институции.
  Част от книга / Глава от книга
 гражданско образование, права, информиране
 Издадено
  9145
 Маргарита Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/