Традиции и символика в прическата на българката


Калейнска, Маргарита (2010) Традиции и символика в прическата на българката Варна


 Кратко въведение на традициите и символиката в прическата на българката, насочено към деца
  Книга
 традиции, символика,
 Издадено
  9143
 Маргарита Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/