ИЗУЧАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ ПРИ ПРЕБРОЯВАНИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ (1992 И 2001 г.)


Аркадиев, Димитър (2006) ИЗУЧАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ ПРИ ПРЕБРОЯВАНИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ (1992 И 2001 г.) Сп. Население, София, БАН - Център за изследване на населението, 2006, кн. 3-4, с.3-18. ISSN: 0205-0617.


 Продължение на предишна статия на автора от 1992 г. със същото заглавие. Обсъжда се състоянието по данни от преброяванията на населението през 1992 и 2001 г.
  Статия
 етноси, езици, преброяване на населението, България


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9107
 Димитър Аркадиев

2. THEODORA DRAGOSTINOVA. IN SEARCH OF THE BULGARIANS: MAPPING THE NATION THROUGH NATIONAL CLASSIFICATIONS. IN: BEYOND MOSQUE, CHURCH, AND STSTE: Alternative Narratives of the Nation in the Balkans. Budapest, Central European University Press, 2016, pp. 105-128. (125-127). Цитиране в текста: 3 пъти.

1. ИВЕЛИНА ДИАМАНДИЕВА, МАРТА СУГАРЕВА. ЕТНИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ. - НАСЕЛЕНИЕ, КН. 1-2, 2012, С.142-162.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/