[Рец.] Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика.


Бурова, Пенка (1998) [Рец.] Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. ВеликоТърново, 1997, 180 стр. – Съпоставително езикознание, № 3-4 (в съавт.).


 -
  Рецензия
 -
 
  910
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/