Финансово-икономичесаки насоки за усъвършенстване на публично-частното партньорство, COBBIS.BG-ID 1276057828


Врачовска, Мария (2015) Финансово-икономичесаки насоки за усъвършенстване на публично-частното партньорство, COBBIS.BG-ID 1276057828


 
  Дисертация
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 
  9053
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/