Местни финанси


Врачовска, Мария (2016) Местни финанси Велико Търново: ЦДО към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 
  9044
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/