Предговор.


Генова, Дафинка (2013) Предговор. В: Хуморът, прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, с. 9-16. ISBN 978-954-322-639-9 COBISS.BG.ID 1260408804


 Представят се тематично статиите на авторите. Коментират се функциите на вербалния хумор като социален коректив, както и използваните техники и стратегии за постигането на ефекта на смешното.
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  9038
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/