Икономогеографски особености на селското стопанство в Португалия


Димитров, Слави (2000) Икономогеографски особености на селското стопанство в Португалия Сб. от Доклади от национална научно-практическа конференция “Човек, природа, здраве”, Пампорово, 1-2 ноември 2000 г. Ред. М. Петрова. Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, c. 56-58, ISBN 954-423-218-4


 Разглежда икономогеографските особености на селското стопанство в Португалия и поуките за България.
  Доклад
 Селско стопапанство, Португалия, растениевъдство, животновъдство.
 Издадено
  9035
 Слави Димитров

1. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон. АН-ДИ, 2014, 241 с. ISBN 978-954-92709-5-2 Цит. на с. 184

2. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2014, 420 с. ISBN: 978-954-524-980-8 Цит. на с. 384

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/