Живот и дейност на Васил Дойков


Димитров, Слави (2001) Живот и дейност на Васил Дойков Васил Дойков. Библиография. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2001, с. 3-6, ISBN 954-524-271-X.


 Проследява живота и дейността на един от нашите най-авторитетни учени-географи - доц. д-р Васил Дойков.
  Статия
 Васил Дойков, библиография, география.
 Издадено
  9034
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/