България и Полша по пътя към ЕС – сравнителен политико - икономически анализ


Димитров, Слави (2001) България и Полша по пътя към ЕС – сравнителен политико - икономически анализ Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Социално – икономически проблеми на евроинтеграцията на България”, Враца, 2001, Университетско издателство "Неофит Рилски", 2001, с. 231-244.


 Направен е сравнителен политико-икономически анализ на България и Полша по пътя им към ЕС.
  Статия
 България, Полша, ЕС, политика, икономика.
 Издадено
  9033
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/