Милде – фамилията на пивоварите в аналите на биреното производство в Русе


Димитров, Слави (2003) Милде – фамилията на пивоварите в аналите на биреното производство в Русе Сб. Юбилейната научна конференция “30 години Шуменски университет”, Шумен, 2001, Ред. Т. Кръстев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 176-180, ISBN 954-577-139-9


 Проследява дейността на фамилията Милде в аналите на биреното производство в Русе.
  Доклад
 Милде, пивопроизводство, Русе.
 Издадено
  9032
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/