Някои промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география


Димитров, Слави (2002) Някои промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география Сб. Юбилейна научно – практическа конференция “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”, Смолян, 2002 г. Ред. А. Бучков, Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, с. 97-100, ISBN 954-91026-6-1


 Разглежда промените на наименованията на градовете в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география.
  Доклад
 ОНД, география, учебници.
 Издадено
  9031
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/