Лозарството и виноделието в Русенско от древността до наши дни през погледа на античната и съвременната география


Димитров, Слави (2002) Лозарството и виноделието в Русенско от древността до наши дни през погледа на античната и съвременната география АЛМАНАХ за историята на Русе”, Русе: Издателство "Държавен архив", 2002, том, IV, с. 208-216, ISSN 1312 - 0980


 Проследява се развитието на лозарството и виноделието в Русенско от древността до наши дни.
  Статия
 Лозарство, виноделие, Русе, античност, съвременност, география.
 Издадено
  9030
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/