Метонимични значения на глаголи с представка из


Бурова, Пенка (2001) Метонимични значения на глаголи с представка из Велико Търново


 Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000, Велико Търново.
  Статия
 -
 
  903
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/