Готови ли са страните от Централна и Източна Европа за пълноправно членство в ЕС ?


Димитров, Слави (2003) Готови ли са страните от Централна и Източна Европа за пълноправно членство в ЕС ? Сб. "Дебатът за политиките на разширения Европейски съюз", Велико Търново, 2002, Ред. О. Борисова. София, Поредица "Ние в европейския дебат", кн. 4, АБСКЕБ, 2003, с. 95-99, ISBN 954-91273-3-8


 Разглежда възможностите за пълноправно членство на страните от ЦИЕ в ЕС.
  Статия
 ЕС, ЦИЕ, България.
 Издадено
  9029
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/