Демографски прогнози за Европа и мястото на Балканите в тях


Димитров, Слави (2002) Демографски прогнози за Европа и мястото на Балканите в тях Научни трудове "Европейстика, Икономика и мениджмънт", Русе, 2002, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002, Том 39, серия 9, с. 26-28, ISSN 1311-3321


 Разглежда демографските прогнози за Европа, Балканите и България.
  Доклад
 Демография, Европа, Балкански полуостров, България.
 Издадено
  9028
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/