Приоритетите на град Русе в географската мрежа на международните транспортни коридори


Димитров, Слави (2002) Приоритетите на град Русе в географската мрежа на международните транспортни коридори Научни трудове "Европейстика, Икономика и мениджмънт", Русе, 2002, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002, Том 39, серия 9, с. 29-32, ISSN 1311-3321


 Разглежда приоритетите на град Русе в географската мрежа на международните транспортни коридори.
  Доклад
 Русе, международни транспортни коридори, инфраструктура.
 Издадено
  9027
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/