Интеграционните процеси в Латинска Америка


Димитров, Слави (2005) Интеграционните процеси в Латинска Америка Сборник доклади от научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004, Издателство "Фабер", Велико Търново, 2005, с. 37-45. ISBN 954-775-515-3.


 Разглежда интеграционните процеси в страните от Латинска Америка и най голямото от тях - МЕРКОСУЛ.
  Статия
 Интегpация, Латинсска Америка, МЕРКОСУЛ
 Издадено
  9024
 Слави Димитров

1. Цончева, Десислава. Регионалните интеграционни процеси в Африка. Изд. „Астарта”, В. Търново, 2014. 84 с. ISBN 978-954-350-185-4 Цит. на с. 8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/