Geopolнtica na Formaзгo Universitaria de Geografia na Bulgбria


Димитров, Слави (2004) Geopolнtica na Formaзгo Universitaria de Geografia na Bulgбria Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho, 2004.


 Разглежда развитието на геополитиката в българските университети.
  Статия
 Геополитка, география, България.
 Издадено
  9022
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/