Икономогеографски проблеми на развитието на португалската икономика


Димитров, Слави (2007) Икономогеографски проблеми на развитието на португалската икономика Сб. “10-ти майски четения на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Вeлико Търново, 2006 г. Ред. М. Михов. Велико Търново: Фабер, 2007, c. 297-307, ISBN 978-954-775-727-1


 Разглежда икономгеографските проблеми на развитието на португалската икономика.
  Доклад
 Икономика, Португалия, регионално развитие.
 Издадено
  9021
 Слави Димитров

1. Dimitrova, Тatyana. Novas oportunidades para o desenvolvimento das relações búlgaro-portuguesas, THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis. BUCAREST: MILENA PRESS, 2014. pр. 306-315, ISBN 978-973-7873-53-8 Цит. на р. 307

2. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон. София: АН-ДИ, 2014, 241 с. ISBN 978-954-92709-5-2 Цит. на с. 184

3. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2014, 420 с. ISBN: 978-954-524-980-8 Цит. на с. 384

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/