Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция


Димитров, Слави (2007) Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 203-214, ISBN 978-954-524-586-2


 Разглежда интеграционните процеси в страните от Пиренейския полуостров.
  Статия
 ЕС, Еврорегион, Галисия, Северна Португалия, европейска интеграция.
 Издадено
  9020
 Слави Димитров

1. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон. София: АН-ДИ, 2014, 241 с. ISBN 978-954-92709-5-2 Цит. на с.184

2. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2014, 420 с. ISBN: 978-954-524-980-8 Цит. на с. 384

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/