По въпроса за лексикографския подход към глаголните метонимични значения. За думите и речниците.


Бурова, Пенка (1998) По въпроса за лексикографския подход към глаголните метонимични значения. За думите и речниците. Първа национална конференция, София, 19-20 октомври 1998. София, 2000.


  Лексикографски и лексиколожки четения, 1998.
  Доклад
 -
 
  902
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/