Desenvolvemento das Ciensias da Geofrafia na Bulgaria


Димитров, Слави (2006) Desenvolvemento das Ciensias da Geofrafia na Bulgaria Revista Abalar, №4, Inverno’2006, Santiago de Compostela, pp. 36-45. Print ISSN 1697 - 6932


 Разглежда развитието на географията в България от периода на Възраждането до наши дни.
  Статия
 География, България, етапи.
 
  9019
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/