Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго)


Димитров, Слави (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго) Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2006, c. 207-213


 Разглеждат се възможностите за развитие на религиозен туризъм в Испания. Интерес представлява Пътят на Сантяго и неговите туристически маршрути.
  Статия
 Религиозен туризъм, Испания, Галисия, Пътят на Сантяго.
 Издадено
  9018
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/