Метонимично назоваване на екзистенциалност.


Бурова, Пенка (1998) Метонимично назоваване на екзистенциалност. Проглас (Велико Търново), № 1.


 -
  Статия
 -
 
  901
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/