Смешното и сериозното във вица.


Генова, Дафинка (2010) Смешното и сериозното във вица. Проглас, 2010, 19(2), с. 5-19. Print ISSN 0861-7902


 The article focuses on structural and functional aspects of the joke text that serve the primary communicative goal of the joke: to amuse. Incongruity and script opposition are the two abstract notions used to explicate humor in the joke text. When humor is explained from a sociological perspective, incongruity and script opposition are only the means, but not the cause of verbal humor. From such a perspective, the cause of humor is sought in the broader social context of the joke that is not necessarily verbally stated. The ambiguous and paradoxical nature of humor in jokes is also commented on, as well as the fuzzy boundary between the humorous and the serious.
  Статия
 verbal humor, structural and functional aspects of the joke text, the boundary between the serious and the humorous


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  9009
 Дафинка Генова

3. Демиркова, Ралица. Съпоставителният анализ като средство за изследване на преводимостта на игрите на думи. - Съпоставително езикознание, 2018, XLIII(4), с. 14-27, цит. с. 19. Print ISSN 0204-8701

2. Славов, Живко. Стендъп представлението – структура и общуване между комедиант и публика. – Проглас, 2016, 25(1), с. 132-143, цит. с. 133. Print ISSN 0861-7902

1. Демиркова, Ралица. Смешна ли е всяка игра на думи? - В: Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, c. 290- 324, цит. с. 308. ISBN 978-954-322-639-9 COBISS.BG.ID 1260408804

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/