Conceito, objectivos e evoluзao da Politica agricola comum da Uniao Europeia


Димитров, Слави (2006) Conceito, objectivos e evoluзao da Politica agricola comum da Uniao Europeia RA’E GA, Curitiba, Brasil, 2006, p. 111-119, Print ISSN 1516 - 4136


 Разгледано е възникването, равитието и особеностите на ОАП на ЕС.
  Статия
 ОАП, ЕС, евроинтеграция
 Издадено
  9003
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/