Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия


Димитров, Слави (2007) Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия Автореферат. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 40 с.


 Разгледана е структурата и е направен регионален анализ на земеделието на Португалия, от гледна точка на евроинтеграцията на страната в ЕС.
  Дисертация
 Португалия, земеделие, евроинтеграция, аграрни региони.
 Издадено
  9001
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/