Географски аспекти на разпространението на португалския език в света


Димитров, Слави (2007) Географски аспекти на разпространението на португалския език в света География' 21, 2007, Година II (ХLX), №3, с. 8-12, ISSN, 1312 - 6628


 Разгледано е разпространението на португалския език по света и създаването на Общността на страните с официален език португалски.
  Статия
 Португалия, португалски език, португалоговорещи страни.
 Издадено
  9000
 Слави Димитров

2. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон. София: АН-ДИ, 2014, 241 с. ISBN 978-954-92709-5-2 Цит. на с.184

3. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2014, 420 с. ISBN: 978-954-524-980-8 Цит. на с. 364

1. Русев, Марин. Обществена география, Издателска къща „Сиела”, С., 2008, с. 587.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/