За старите и новите особености на работата върху литовско-български речник.


Бурова, Пенка (1993) За старите и новите особености на работата върху литовско-български речник. Проглас (Велико Търново), № 4 (в съавт.).


 -
  Статия
 -
 
  900
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/