Гърция


Димитров, Слави (2007) Гърция Силистра: Ковачев, 2007, 90 с. ISBN 978-954-8775-66-3


 Направена е обща характеристика на Гърция, както и на възможностите за развитие на туризъм в нашата южна съседка.
  Книга
 Гърция, туризъм, история, география, културно-историческо наследство


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  8999
 Слави Димитров

3. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство на средиземноморските страни. София: Колибри, 2015, 442 с., ISBN 9786197284003 с. 436

1. Йорданов, Лъчезар. „Балканите в ЕС – реалност или непостижима утопия”. Сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Велико Търново: Ивис, 2013, т. III, с. 280-292. ISBN 978-954-2968-55-9 с. 292

2. Светлин, Кираджиев. География на света. Енциклопедия. София: Труд, 2013, 508 c. ISBN: 9789543980796 с. 504

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/