Economic and Geographic Problems of Bulgarian-Korean Foreign-Trade Relations


Димитров, Слави (2007) Economic and Geographic Problems of Bulgarian-Korean Foreign-Trade Relations The Seventh International Conference of KACEEBS, Bucharest University and Sinaia, Romania, 2007, p. 201-207.


 Проследени са външно-икономическите отношения между България и Южна Корея.
  Статия
 България, Южна Корея, икономика, международни отношения.
 Издадено
  8998
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/