Португалия: Преодоляване на структурните диспропорции в териториален аспект


Димитров, Слави (2008) Португалия: Преодоляване на структурните диспропорции в териториален аспект Икономика, 2008, година LXII, №2, c. 40-44, ISSN 1312 - 2428


 Разглежда пълноправнто членство на Португалия в ЕС, както и съществуващите териториални диспропорции в страната.
  Статия
 Португалия, ЕС, евроинтеграция, еврорегиони
 Издадено
  8995
 Слави Димитров

1. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон. София: АН-ДИ, 2014, 241 с. ISBN 978-954-92709-5-2 Цит. на с. 184

2. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2014, 420 с. ISBN: 978-954-524-980-8 Цит. на с. 385

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/