Библиотечни и издателски практики за популяризиране на детската книга и четенето в португало- и испаноезичните страни.(Латинска Америка).


Георгиева, Стела (2016) Библиотечни и издателски практики за популяризиране на детската книга и четенето в португало- и испаноезичните страни.(Латинска Америка). Шумен


 Проследени са аспектите и перспективите за популяризиране на четенето и детската книга в Мексико, Бразилия, Венецуела, Колумбия, Перу и други. Разглеждат се водещи някои проблеми. Представят се организации и фондации, които са пряко ангажирани с горепосочените дейности. Акцентира се на значими проекти и програми, които спомагат за развитието на детската книга и четене в Латинска Америка.
  Доклад
 асоциации, фондации, Латинска Америка, детска книга, четене
 Издадено
  8992
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/