Георгиева, Стела. Библиотечни и издателски практики за популяризиране на детската книга и четенето в португало- и испаноезичните страни.(Латинска Америка) / Стела В. Георгиева. // Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики, комуникации, иновации. // Шумен: Регион. библ. Ст. Чилингиров, 2016, с. 60-70.


Георгиева, Стела (2016) Георгиева, Стела. Библиотечни и издателски практики за популяризиране на детската книга и четенето в португало- и испаноезичните страни.(Латинска Америка) / Стела В. Георгиева. // Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики, комуникации, иновации. // Шумен: Регион. библ. Ст. Чилингиров, 2016, с. 60-70. Шумен


 Проследени са аспектите и перспективите за популяризиране на четенето и детската книга в Мексико, Бразилия, Венецуела, Колумбия, Перу и други. Разглеждат се водещи някои проблеми. Представят се организации и фондации, които са пряко ангажирани с горепосочените дейности. Акцентира се на значими проекти и програми, които спомагат за развитието на детската книга и четене в Латинска Америка.
  Доклад
 асоциации, фондации, Латинска Америка, детска книга, четене
 Издадено
  8992
 Стела Георгиева

1. Цит. в: Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки, ФМИ. Т. 10, 2018, с. 186.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/