Георгиева, Стела. Аспекти, проблеми и тенденции на фентъзи изданията за деца в Северна Америка и Австралия / Стела Валериева Георгиева. / / С ъ в р е м е н н а т а фентази литература за деца - между традицията и новите тенденции. - Сливен: РБ Сава Доброплодни; ИК "Жажда, 2015, с.115-134..


Георгиева, Стела (2015) Георгиева, Стела. Аспекти, проблеми и тенденции на фентъзи изданията за деца в Северна Америка и Австралия / Стела Валериева Георгиева. / / С ъ в р е м е н н а т а фентази литература за деца - между традицията и новите тенденции. - Сливен: РБ Сава Доброплодни; ИК "Жажда, 2015, с.115-134.. Сборник с доклади . Сливен, ИК "Жажда, 2015


 Проследяват се издателските аспекти при фентъзи издания за деца - водещи заглавия и издателски поредици. Разглеждат се големите книгоиздателски компании в тази области. Дават се изводи и обобщения за бъдещата дейност на компании.
  Доклад
 Фантазия издания, книгоиздаване, Северна Америка,Австралия
 Издадено
  8991
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/