Аспекти, проблеми и тенденции на фентъзи изданията за деца в Северна Америка и Австралия.


Георгиева, Стела (2015) Аспекти, проблеми и тенденции на фентъзи изданията за деца в Северна Америка и Австралия. Сборник с доклади "Съвременната фантази литература за деца - между традицията и новите тенденции. Сливен, ИК "Жажда, 2015, с.115-134.


 Проследяват се издателските аспекти при фентъзи издания за деца - водещи заглавия и издателски поредици. Разглеждат се големите книгоиздателски компании в тази области. Дават се изводи и обобщения за бъдещата дейност на компании.
  Доклад
 Фантазия издания, книгоиздаване, Северна Америка,Австралия




 Издадено
  8991
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/