За някои особености на работата върху кратък литовско-български речник.


Бурова, Пенка (1993) За някои особености на работата върху кратък литовско-български речник. Проглас (Велико Търново), № 2 (в съавт.).


 -
  Статия
 -
 
  899
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/