Многомащабни спектрални методи за индексиране на данни в пространството на Радон


Петров, Мирослав (2015) Многомащабни спектрални методи за индексиране на данни в пространството на Радон International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 04.10 - 07.10.2015, София


 
  Доклад
 computer tomography images, CBIR-system, wavelet transform, shearlet transform


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки
Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  8986
 Мирослав Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/