International Economics. – Electronic Multimedia handout, University of Agribusiness and Rural Development, 2013. с.185. ISBN 978-619-7048-77-3.


Златева, Добринка (2013) International Economics. – Electronic Multimedia handout, University of Agribusiness and Rural Development, 2013. с.185. ISBN 978-619-7048-77-3. Електронно мултимедийно помагало, ВУАРР


 Разработват се проблеми на международната икономика
  Учебник / Учебно помагало
 Международна икономика, интеграция, международна търговия, международни финанси


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  8984
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/