Глобализация на световната икономика


Златева, Добринка (2013) Глобализация на световната икономика Дистанционно обучение, ВТУ, В. Търново


 Разработват се същността, характеристиките, противоречията, тенденциите в глобалните икономически процеси
  Учебник / Учебно помагало
 Икономика, глобализация, транснационализация, регионализация


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  8982
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/