Бизнес икономика


Златева, Добринка (2013) Бизнес икономика Дистанционно обучение, ВТУ, В. Търново


 Бизнес икономиката се разглежда в теоретичната система на Икономикса. Адаптират се микро-, макро- и мегаикономическите концепции в реалния свят на бизнеса. Проблемите се предлагат и в контекста на неортодоксални икономически концепции
  Учебник / Учебно помагало
 икономика, бизнес, пазар, микроикономика, макроикономика


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  8981
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/