Европа продължава ездата си


Златева, Добринка (2014) Европа продължава ездата си Сборник Управление на икономическата криза в Европа, В. Търново, Фабер


 Авторът разглежда идеалите на основоположниците на обединена Европа – красиви умове на утописти или прагматици, концептуализирали реалното европейско бъдеще Европа извървяла дълъг път, продължава ездата си не винаги по ясна пътека, понякога доста объркана и несигурна, нерядко в дискомфорта между еврооптимизъм и евроскептицизъм, н с бъдеще
  Доклад
 Европа, интеграция, икономика, еврооптимизъм, евроскептицизъм


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  8978
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/