Этический экономический эгоизм


Златева, Добринка (2016) Этический экономический эгоизм Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление, 2016, № 2, с. 14 – 22. Print ISSN 2219-1459


 Основа на авторовото изследване е дефинитивното разнообразие на егоизма – филосовско, психологическо, етическо. Доказва се, че икономическият егоизъм е генетически обусловен, но се проявява само защото човекът живее в общност с другите.
  Статия
 човек, егоизъм, алтруизъм, интерес


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  8973
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/