Човекът в икономиката – рационален (ирационален) и инстинктивен


Златева, Добринка (2016) Човекът в икономиката – рационален (ирационален) и инстинктивен Диалог. Гл. ред. М. Божинова. Свищов: СА „Д. А. Ценов“ 2016, бр. 2, с. 13-28. ISSN 1311-9206 (online). http://www.uni-svishtov.bg/dialog/


 В студията се поддържа разбирането, че човекът в икономиката е рационален. Авторът акцентира върху влиянието на инстинктите в икономическото поведение на човека. Прави се извода, че човекът в икономиката е рационален и инсинктивен.
  Статия
 човек, икономика, рационалност, инстинкти
 Издадено
  8972
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/