За един вид персонификация в българския език.


Бурова, Пенка (1992) За един вид персонификация в българския език. Български език, № 3.


 -
  Статия
 -
 
  897
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/