Метонимична употреба на глаголи във въвеждащи пряката реч авторски думи.


Бурова, Пенка (1992) Метонимична употреба на глаголи във въвеждащи пряката реч авторски думи. Език и литература, № 1.


 -
  Статия
 -
 
  896
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/