Икономическа география на страните от континентите


Димитров, Слави (2008) Икономическа география на страните от континентите Силистра: Ковачев, 2008, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5


 Разглежда географията на страните от континентите - Азия, С. и Ю. Америка, Африка, Австралия и Океания.
  Учебник / Учебно помагало
 Икономика,география, страни, региони.
 Издадено
  8943
 Слави Димитров

4. Дойков, Мартин. Южноафриканска република. София: Еуниката, 2016. 128 с. ISBN 978-619-7080-12-4 с. 122

3. Цончева, Десислава. Регионалните интеграционни процеси в Африка. Изд. „Астарта”, В. Търново, 2014. 84 с. ISBN 978-954-350-185-4 Цит. на с. 18

2. Дерменджиева, Стела; Петя Събева; Боянка Димитрова. Урокът по география. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 280 с. ISBN 978-954-524-870-2 с. 272

1. Дерменджиева, Стела; Петя Събева; Боянка Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с. ISBN 978-954-524-744-6 Цит. на с. 103

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/