Бразилия: Огромен потенциал за бъдещо развитие


Димитров, Слави (2008) Бразилия: Огромен потенциал за бъдещо развитие Икономика, 2008, година XII, c. 78-82, ISSN 1312 - 2428


 Разглежда развититето на най-мощната икономика в Южна Америка, която е тази на Бразилия.
  Статия
 Южна Америка, Бразилия, икономика, туризъм
 Издадено
  8942
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/