Източен Тимор – политикогеографска характеристика


Димитров, Слави (2009) Източен Тимор – политикогеографска характеристика Сб. Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, т. III, с. 529-537, ISBN 978-954-524-713-2


 Разглежда появата на най-младата азиатска държава в началото на ХХI в.
  Доклад
 Източен Тимор, Португалия, Индонезия, тетум, религия.
 Издадено
  8939
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/